Statens vegvesen har oppdaget løse masser og fare for ras langs Arnavegen og vil holde stamveien stengt mellom kl. 09.00 og 14.00 daglig fremover.

Holder på i tre uker

Arbeidet med å rassikre veien langs Gaupåsvatnet kan ikke gjøres på nattestid.

— Det blir en del problemer i trafikken av dette. Vi har jobbet litt om natten i uken som gikk, fordi vi vil være minst mulig til hinder for de kjørende. Nå vil vi arbeide på dagtid en periode fremover. Forhåpentligvis er vi ferdige om tre uker, sier Bjarte Melstad, ansvarlig for vedlikehold i bergensområdet i Statens Vegvesen til Bygdanytt.

Veien vil være stengt mellom Gaupåstunnelen og Orfallet (nedkjørselen til Ytre Arna) og personbiler vil dirigeres om Gaupås av politi og vektere.

Slipper tungtrafikken gjennom

Større biler som er for høy for biltunnelen ved Arnavegen ved Orfallet, vil slippe gjennom sperringene med jevne mellomrom.

— Vi vil åpne veien hver halvtime i noen minutter for å slippe tungtrafikken gjennom. Det medfører jo også at tiden går for vår del, siden vi må stanse arbeidet to ganger i timen, sier Mjelstad.

Politiet ser også utfordringene med økt trafikk på Gaupåsveien og køer med ventende tungtrafikk.

— Vi vil sende småbilene rundt Gaupås, men det er klart at den veien ikke er beregnet for det. De som kan kjøre rundt Nesttun, bør vurdere det, sier politibetjent Harald Windheim ved Bergen nord politistasjon til lokalavisen.