GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no

Inntaksstopp til PU-boligene er trolig det mest omstridte forslaget når bydelsdirektør Paul Fennel nå foreslår fordelingen av pengene som bystyret har tildelt Arna bydel. Han håper han vil kunne spare tre millioner kroner på inntaksstoppen, som i praksis betyr at ledige plasser i PU-boliger ikke blir fylt opp med nye beboere.

Det skal spares to millioner kroner på skolesektoren i bydelen. Bydelsdirektøren kaller dette et effektiviseringstiltak. I praksis betyr det at skolene i bydelen får mindre penger. Det sies ikke noe om hvordan dette slår ut for elevene, men under henvisning til en arbeidstidsavtale som skal utnytte leseplikten mer effektivt, mener bydelsdirektøren at nedtrekket er forsvarlig.

Bydelen planlegger også å spare 2,4 millioner kroner i sosialhjelp neste år. Dette skal skje ved at bydelen ansetter en ekstra person som skal jobbe med å få sosialhjelpsklienter over på inntektsgivende arbeid, attføring eller trygd.

Bydelen satser på å spare 2,8 millioner kroner på et innkjøps— og rasjonaliseringsprogram i år.

Felles for de mange kuttforslagene fra bydelsdirektøren er at risikoen for at tiltakene ikke fører til innsparing er stor. Dét vedgås også i det budsjettet som nå legges frem for bydelsstyret i Arna.

Saken skal behandles 30. januar. I løpet av de nærmeste dagene kommer budsjettene for de øvrige bydelene. Da får man et bedre bilde av hvordan den vanskelige budsjettsituasjonen i Bergen kommune slår ut på tjenestene til byens innbyggere.