Det er i så fall betydelig tidligere enn ellers i Bergen, der en undersøkelse fra 2004 vist at snittalderen var 13,8 år for gutter og 14 år for jenter. Tilsvarende tall for Ytre Arna er 12,6 år og 13,8 år, skriver Bygdanytt.

Det er Utekontakten i Bergen som har kartlagt alkoholforbruket blant et utvalg ungdommer i bydelen. Selv om utvalget er relativt lite, er resultatet likevel skremmende.

— At debutalderen skulle være så lav kom som en overraskelse. Vi bør kanskje øke fokuset på alkohol som rusmiddel, sier Knut Heimvik, som er leder for ungdomsklubbene i Arna.

— Utvalget er så lite at det er vanskelig å sammenlikne med gjennomsnittstallene for hele Bergen. Det er bare ett årskull som har deltatt i spørreundersøkelsen, sier Else Kristin Utne Berg ved Utekontakten i Bergen til Bygdanytt.