«Ikke glem de 77.»

Håndskrevne, ennå fuktige kjærtegn i en plastpose; hilsener til dem som døde. Torsdag ble de aller første rosehilsenene fra det nye rosehavet ved Oslo Tinghus ryddet og levert til Riksarkivet. Det skal komme flere. De skal få evig liv.

Etter tragedien 22. juli ble blomstene og lysene ved Oslo domkirke et symbol på det norske folkets sorgreaksjon. Ved Utøya, på Den blå steinen: over hele Norge reagerte folk på samme måte.

De siste to ukene har barn av regnbuen på nytt hengt opp rosehilsener for å trøste.

Et navn. «Vi savner deg så»

ENORMT ARBEID: Arkiveringen etter 22. juli er ennå ikke ferdig. Nå kommer det nye materialet fra det nye rosehavet foran Oslo Tinghus.

Stian Norli, seniorrådgiver ved Riksarkivet, ble tatt på sengen da renovasjonsetaten torsdag morgen brakte inn de aller første hilsenene fra det nye rosehavet. Han hadde fulgt utviklingen ved Tinghuset, men regnet ikke med at materialet derfra ville bli brakt til arkivet så raskt. Nå innser han at en ny runde innsamling er i gang.— Alt fra i fjor er nå kommet i hus, men det er fortsatt et betydelig materiale å arkivere. Mellom 20.000 og 25.000 gjenstander er tørket, renset for mugg eller sopp. Hver minste lille lapp er arkivert på dato og innsamlingssted. Vi har jobbet kontinuerlig med dette siden den første innsamlingen 3. august. Det har vært en enorm jobb, men er svært glade for å ta vare på det for ettertiden. Her får det evig liv, sier Norli.

— Det har vært sterkt å se hilsener fra søsken og foreldre som har mistet barna sine. I begynnelsen var det vanskelig å være profesjonell. Mye er skrevet i affekt eller sjokk, mange hilsener inneholder navn. Det må vi ta hensyn til.

Barnetegninger; en sint mann, sykebiler, engler.

NASJONAL SORG: Mesteparten av 3,5 kilometer hyller er i bruk under tørkeprosessen av materialet. I en kald, atomsikker kjeller, skal nordmenns omsorg og sorg spares for alltid. -Noen ansatte kvier seg for å være her, sier Stian Norli.

— Mange barn spurte om hva som skjedde med bamsene de la ned. Da svarte vi at den ville vi ta vare på, slik at om de selv skulle få barn, kunne de komme og besøke den. Jeg tror de følte at det de så var veldig viktig. Det var en fin følelse, sier Norli. Mange ansatte fra Riksarkivet jobbet frivillig for å rydde foran Domkirken. Kors. Buddhafigurer. Flagg i alle farger.

— Det meste var fuktig. Det ble lagt på absorberende papir. Luften her er tørr og holder mellom 16 og 18 grader, sier Norli. Han blar seg gjennom de våte lappene han akkurat har fått inn fra Tinghuset. Fra midten av august har Riksarkivet samtidig jobbet med å evakuere departementenes arkiver fra Regjeringskvartalet.

— Spesielt prekært var arbeidet med Justisdepartementets arkiver, de lå rett under bomben. Det var kaotisk. Siden har vi tatt imot 6000 hyllemeter med departementsarkiver. Fem personer vil i vår jobbe fulltid med disse arkivene. Vi regner med å være ferdige om et sted mellom seks og åtte år.

UNDER ET HAV AV ROSER: Mange av hilsenene er skadd, etter å ha ligget ute i regnet, under et hav av roser. Jeg synes de har en egen skjønnhet over seg, sier Stian Norli, som har ledet Riksarkivets innsamling.

Lys, hjerter. Små fotballdrakter.— Vi har tatt i mot absolutt alt av minnemateriale, av respekt for dem som la det ned, og satte aldri noen sluttdato. Alle ytringer har blitt tatt i mot. Like før påske fikk vi også materialet fra Norges utenriksstasjoner. Mye er allerede digitalisert, på sikt vil samlingen bli tilgjengelig på nett for publikum, sier Norli.

Barnas slitte bamser.

På Riksarkivet gjøres samlingen nå tilgjengelig for publikum. På 3500 hyllemeter hyller, i en kald, atomsikker kjeller, skal nordmenns omsorg og sorg spares - og hjelpe oss å huske det som Adam, 7 år, skrev en gang i fjor sommer: «I himmelen er det nå mange fine engler».

FOR EVIGHETEN: I brune pappesker, i et kjølig, tørt rom, skal nordmenns omsorg leve evig. Kjærlige hilsener fra barn som brydde seg.