Dette ble klart etter et møte i Oslo der havnedirektør Morten Meibom, ordfører Kristian Helland, fylkesutvalgsmedlem Arne Jacobsen, formann i havnerådet, Erling Walderhaug og stortingsrepresentant og tidligere havnestyreformann Ingmar Ljones, møtte fiskeriministeren.

Det Kystverket skal gjøre, er å kvalitetssikre regnestykkene fra Hordaland vegkontor og NCC sitt tilbud.

Store sprik

Det vil ifølge veikontoret koste omkring 300 millioner kroner å sprenge en ny seilingsled med 200 meters bredde og 15 meters dybde. NCC sitt tilbud er kostnadsberegnet til 120 millioner kroner for samme bredde og dybde. Et annet alternativ fra NCC lyder på 90 millioner kroner. Det gir noe mindre dybde og smalere seilingsled (bredde 175 meter, dybde 14 meter).

NCC har også utarbeidet flere alternative forslag med varierende bredder og dybder med prislapper fra 80 millioner og oppover.

Fiskeriministeren antydet på møte at den kvalitetssikringen han har tatt initiativet neppe kan komme i gang før i år 2003 av budsjettmessige årsaker.

Positivt møte

— Jeg vurderer møtet som positivt. Fiskeriministeren viste etter mitt syn forståelse av betydningen for lokalsamfunnet av ny innseiling, og jeg tolket ham slik at han også ser betydningen for hele turistnæringen langs kysten, sier Morten Meibom til Bergens Tidende.

Det er 10 år siden Askøybroen stenge den indre havn i Bergen for både oljeboringsplattformer og cruiseskip med en høyde på mer enn 62 meter.

Lavere og billigere bro

Løsningen med 62 meters brohøyde sparte den gang veimyndighetene for 100 millioner kroner. (1984-kroner). Det opprinnelig kravet var 80 meters høyde, noe som senere ble omgjort til 100 meters høyde.

En undersøkelse fra 1993, viser at et cruiseskip med 500 passasjerer la igjen anslagsvis 280.000 kroner pr. anløp.

I fjor hadde Bergen totalt 195 cruiseskipsanløp med gjennomsnittlig passasjerbelegg på 540 personer på hvert skip.

Basert på en forsiktig beregning om at hvert skip nå legger igjen 300.000 kroner pr. anløp, har passasjerene og skipene i fjor sommer lagt igjen rundt 60 millioner kroner i det lokale næringsliv og hos havnevesenet.