Taubanetilsynet fører tilsyn med rundt 800 taubaner av ulikt slag i Norge. Den dårligst drevne så langt i 2006 holder til i Bergen. Nærmere bestemt Ulriken.

— I år er det Ulriksbanen som peker seg ut som den med mest problemer, sier avdelingsleder Berit Hugdal i Taubanetilsynet.

— Hva er problemet?

— Det som går igjen er at ledelsen ikke retter seg etter de pålegg de blir gitt. Dette er pålegg av alle slag. Derfor har vi også inndratt driftssertifikatet til tidligere driftsleder (Torbjørn Sirseth) for alltid.

– Fulgt påleggene

I dag fikk imidlertid Ulriksbanen tilbake driftstillatelsen. Dermed kan banen kjøre som normalt fra i morgen av.

— De får tlibake sin driftstillatelse, det har de allerede fått, sier Berit Hugdal.

— Hva er bakgrunnen for at de får tilbake driftstillatelsen?

— Det er at de har fulgt opp de påleggene de har fått. Noe har vært rent teknisk og noe har gått på den administrative delen, sier Hugdal.

– Vil følge driften nøye

Det betyr at Ulriksbanen kan begynne å kjøre igjen allerede i dag om de ønsker det. Taubanetilsynet var fornøyde etter inspeksjonen på Ulriksbanen i dag, men Hugdal sier at de kommer til å følge driften nøye.

— Hva kommer til å skje videre i denne saken?

— Vi har inndratt sertifikatet til den tidligere driftslederen på permanent basis. Om han kommer til å påklage det vet vi ikke, men det blir kanskje neste skritt i denne saken, sier Hugdal.

DÅRLIGST: Av 800 taubaner i Norge, er Ulriksbanen den dårligst drevne.
Knut Egil Wang