Det er duket for omfattende fornyelse i så å si alle partier ved fylkestingsvalget neste høst. Selv om ikke alle har avkrevd svar ennå fra de nåværende representantene om de ønsker gjenvalg, er det et mønster at halvparten nå vil gi seg. Bergens Tidende har vært i kontakt med samtlige partier i fylkestinget for å kartlegge hvor mange representanter som ønsker ny periode som folkevalgt. I Senterpartiet, RV og SV har fylkespolitikerne ennå noe tid på å bestemme seg.

Stort frafall

I Høyre takker minst seks av de tretten representantene for seg, mens KrF mister fem av de ni. Venstre mister i hvert fall en av de tre.

I Arbeiderpartiet er seks av de atten representantene ved veis ende neste år.

Av de elleve som ble innvalgt fra Frp i 1999 er syv uaktuelle for ny periode. Hos Pensjonistpartiet har den eneste representanten, Jørgen Øydvin, meldt seg ut.

Sannsynligvis blir utskiftningen enda større, fordi nominasjonskomiteene og nominasjonsmøtene utover høsten står fritt til å vrake også enkelte som håper på ny økt i fylkestinget. I tillegg har velgerne det siste ord i september neste år. Veteranen Giertsen

Høyres Turid Giertsen, Bergen, er veteranen fremfor noen i Hordaland fylkesting. Etter fire perioder i Tinget ønsker hun avløsning. Hun får følge av Trude Drevland, Bergen, Stig Stellberg, Austrheim, Roger Iversen, Bergen, Aase Lone, Osterøy og Ole Martin Skilleås, Bergen.

I KrF forsvinner Brynjulv Hernes, Samnanger, Magnhild Furdal, Stord, Bjarte Tolås, Voss, Svein Lunde, Fitjar og Helen Nordeide Fløisand, Bergen.

Fra Arbeiderpartiet forlater disse seks fylkestinget: Arne Jakobsen, Bergen, Turid Visnes, Bergen, Aud Stråbø Riise, Kvam, Åse V. Sælensminde, Os, Leiv Andersen Vambheim, Eidfjord og Evelyn Ledahl, Jondal.

Av Venstres tre representanter har Annemor Ekeland, Kvinnherad, sagt fra at hun ikke ønsker ny periode.

Stormskade i Frp

Etter vinterstormen i Fremskrittspartiet for halvannet år siden gikk drøye halve gruppen i protest, og under trussel om eksklusjon. Av de elleve som ble valgt som Frp-representanter er det bare fem igjen. Av dem har Bjørg Næss, Bergen signalisert at hun ikke ønsker gjenvalg.

De seks som ikke lenger er med i Frp er også på vei ut av fylkestinget: Sigrun Sangolt Natås, Sund, John Mandelid, Bergen, Cathrin Rustøen, Bergen, Fredrik Litleskare, Stord, Hildur Larsen, Sveio og Egil Klubben, Ulvik.

Fylkestinget skrumper

Ved siden av årelatingen i de enkelte partiene er det dessuten duket for at antallet mandater i fylkestinget skrumper inn ved valget neste år. I oppgavefordelingsutvalget, som består av gruppelederne, er det betydelig stemning for å redusere mandattallet, som i dag er 67 representanter.

Da direkte valg til fylkestinget ble innført i 1975, var mandattallet 85. Ved valget i 1995 ble det redusert til 67. Fylkesvaraordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) opplyser til Bergens Tidende at mye tyder på at det nye fylkestinget i Hordaland vil bli redusert til noen og femti representanter med virkning fra kommende fylkestingsvalg.

— Men ingenting er avgjort. Det skjer først på fylkestingsmøtet i oktober. Jeg har likevel inntrykk av at det med unntak av de minste partiene er vilje til å kutte, sier hun.

- Lett depresjon

Gruppelederen i Høyre, Tom-Christer Nilsen, er også åpen for å redusere mandattallet. Men enda viktigere er det å vurdere arbeidsområdet for de tre faste komiteene, etter at sykehussektoren er blitt statlig. Komité for kultur og helse er derfor mer og mer blitt en kulturkomité.

— Fylkeskommunen har mistet mange oppgaver, og det er skolerelaterte spørsmål som dominerer budsjettallene. Vi opplever derfor en liten identitetskrise. Gruppelederne skifter fra optimisme til lett depresjon, sier Nilsen.