Fabrikken skal produsere monokrystallinske silisiumskiver for solceller. Silisiumskivene skal selges til aktører i det internasjonale solenergimarkedet for videreforedling til solceller og solcellepaneler.

Planene er at fabrikken i Årdal skal bli en av verdens største fabrikker for monokrystallinske silisiumskiver. Produksjonsstart er planlagt tidlig i 2008. I første omgang tas det sikte på 100 arbeidsplasser.