Statsministeren kunne fortelle årsmøtet at Årdal kommune og Hydro nå er blitt enige om en pakke som vil sikre arbeidsplassene i kommunen.

– Alt ligger til rette for at Årdal kan se optimistisk på framtida, sa Stoltenberg da han presenterte pakken.

Arbeidsplasser

Pakken inneholder blant annet løfte om fortsatt høy aluminiumsproduksjon i Årdal, noe som vil sikre 800 av vel 900 arbeidsplasser, Årdal skal fortsatt få bruke kraften som produseres der, Hydro og staten skal bidra til omstillingsfond og Hydro vil utvide sin forskningsvirksomhet i kommunen.

En del av løftene er kjent fra før, men Stoltenberg ble møtt med applaus av årsmøtet etter hvert som han la fram tiltakene.

Fornøyd

Både ordfører Arild Ingar Lægreid (Ap) og lederen i Årdal Arbeiderparti, Hilmar Høl, roste statsministeren og sa seg godt fornøyd med pakken han hadde med seg.

Ordfører Lægreid bekrefter overfor NTB at kommunen nå har fått oppfylt de viktigste kravene som Årdal kommune har stilt til regjeringen: At kommunen får beholde kraften og at Hydro søker utsettelse fra forurensningsloven slik at nedstengning av Søderberg-ovnene kan utsettes.

– Dette gir oss mer tid til den omstillingen som skal komme, sier Lægreid. Han er fornøyd med de konkrete resultatene, men gir uttrykk for at han også venter at regjeringen skal være en mer aktiv eier i selskapene der staten er tungt inne.

Omstilling

Statsministeren roste Hydro for å stille opp for Årdal kommune og sa at Hydro og regjeringen har hatt et godt samarbeid for å finne løsninger.

– Det er tett dialog mellom partene som nå har gjort det mulig å få på plass en god avtale, sa han. Samtidig understreket han at det er viktig med omstilling, både i industrien og andre deler av samfunnet.

– Aktiv næringspolitikk er ikke å fryse fast dagens industristruktur. Da går det galt, sa statsministeren og viste til en rekke omstillinger som har gitt nye arbeidsplasser på ensidige industristeder.

GAV LØFTER: Jens Stoltenberg på årsmøtet i Sogn og Fjordane Arbeiderparti lørdag.
PER MARIFJÆREN (MMS)
SCANPIX