PER MARIFJÆREN

Løyvingane skal fordelast over to år, med 20 millionar neste år og 15 millionar i 2006.

Dette kjem på toppen av ei tidlegare løyving på 70 millionar kroner til etableringa, også dette gjennom støtte frå Innovasjon Norge.

— Jeg setter stor pris på engasjementet fra regjeringen, og jeg regner med at vi sammen skal klare dette, sier Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid til NTB.

Fabrikken til ScanWafer i Årdal skal koste rundt 1,5 milliardar kroner, og skal sysselsette 250 tilsette.Men ScanWafer har tidlegare sagt at dei må ha tilskot frå Hydro og det offentlege på til saman 390 millionar kroner, så heile finansieringa er enno ikkje i boks.

— Regjeringen ser alvorlig på situasjonen i Sogn og Fjordane og setter derfor av betydelige midler i denne ekstraordinære situasjonen, sa statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) under en videokonfe-ranse mellom Oslo og Årdal tirsdag.