Om lag klokken 11.30 i formiddag kortsluttet en elektrisk tavle på boreriggen ”Songa Dee”. To personer ble skadd i ulykken. Minst en av dem skal være alvorlig skadd.

Med redningshelikopter

— De to er sendt med redningshelikopter til Haukeland Universitetssykehus, sier informasjonsansvarlig Sissel Rinde i Hydro til bt.no.

Songa Dee er innleid av Norsk Hydro for boring på Trollfeltet. Rinde presiserer at det ikke pågikk boring da kortslutningen skjedde.

Hydro melder at situasjonen på riggen raskt ble brakt under kontroll. Det var 90 personer om bord på riggen.

Alvorlig høyspentskade

Tilstanden til den ene skadde er alvorlig. Det er en 63 år gammel mann som har fått høyspenningsskade. Han er brannskadd og tilstanden er alvorlig, får bt.no opplyst ved Akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus.

Tilstanden til den andre skadde er ikke kjent.

Fra Stena Dee til Songa Dee

Norsk Hydro Produksjon fortsetter å bruke den flyttbare innretningen Songa Dee til produksjonsboring på Trollfeltet.

Innretningen har skiftet navn fra tidligere Stena Dee til Songa Dee.

Det nye samtykket innebærer forlenget varighet av boringen frem til 31. desember 2007.

Stena Drilling AS opererer boreriggen ”Songa Dee”, som eies av rederiet Songa Offshore ASA.