En mann i 50-årene omkom da gravemaskinen han førte ble truffet av en steinblokk mandag morgen. Ulykken skjedde i Vallavik under arbeidet med den nye Hardangerbrua.

Dette er ikke den første arbeidsulykken i forbindelse med byggingen av brua. I mars ble en 50 år gammel mann skadet etter å ha fått en metallgjenstand i hodet.

Mannen brukte ikke hjelm da han gikk ut av bilen inne på anlegget, og ble truffet av en metallgjenstand som kom fra stor høyde. Sjåføren fikk et kraniebrudd, men ble relativt raskt skrevet ut fra sykehuset, og er nå tilbake i arbeid.

— Stiller spørsmål ved arbeidet

— Det er klart at vi blir betenkt og hever øyenbrynene når ett og samme anlegg har flere tilløp til uhell og ulykker. Det gjør noe med vår innfallsvinkel til dette prosjektet videre, sier tilsynsleder Kåre Askvik i Arbeidstilsynet i Bergen.

Han sier Arbeidstilsynet vil følge anleggsarbeidet til Hardangerbrua nøye i fremtiden.

— Det har allerede skjedd flere alvorlige ting og vi vil stille spørsmål ved om noe kan gjøres tryggere, sier Askvik.

- Vil se hva vi kan lære

  • Dette er vi minst like interessert å finne ut av. Den undersøkelsen som arbeidstilsynet og politiet gjør er viktig for oss. Vi må prøve å komme til bunns i dette slik at sånne ting ikke kan skje igjen, sier prosjektleder Øivind L. Søvik i Statens vegvesen.

Han sier prosjektet har et sterkt fokus på ulykkesforebyggende arbeid, men at de nå vil gå gjennom alle rutiner.

— Dette som skjedde i dag slo ned som et sjokk i vår organisasjon. Når etterforskningen er ferdig, får vi se hva vi kan lære av hendelsen.

Etter ulykken i mars har Statens vegvesen gått gjennom saken med entrepenøren, og har nå innskjerpet rutinene når det gjelder bruk av verneustyr.

— Slik vi vurderte det var det en klar menneskelig svikt å ikke bruke påbudt verneutstyr. Det gikk bra, men det kunne ha gått mye verre, sier Søvik.

Gransker dødsulykken

Inspektører fra Arbeidstilsynet har vært på ulykkesstedet i Vallavik i hele dag. Tilsynslederen vil ikke si noe om resultatet av granskingen så langt.

— Vi har gransket ulykken, men er ikke ferdig med rapporten, sier Asvik.

Arbeidstilsynet vil ikke kreve at arbeidsplassen blir stengt, men sier det er opp til arbeidsgiver å vurdere sikkerheten fortløpende.

Tilsynets oppgave er å klargjøre hendelsesforløpet og avdekke mulige brudd på lov og forskrifter. Den ferdige rapporten overleveres deretter til politiet, som eventuelt følger opp med videre etterforskning.

ARNSTEIN KARLSEN
KNUST GRAVEMASKIN: Sjåføren, en mann i 50-årene, døde på stedet.
ARNSTEIN KARLSEN
ULYKKESSTEDET: Ulykken skjedde i nærheten av Vallaviktunnelen på Bruraviksiden.
ARNSTEIN KARLSEN