— Jeg forstår trapesen til vanlig blir brukt av ansatte. Det betyr at den like fullt må være sikret med enten sikkerhetsnett eller tau. Arbeidsmiljøloven setter ikke unntak for sirkus eller fornøyelsesparker, slår Ludvigsen fast.

Ifølge Arbeidstilsynet må trapesen sikkerhetsgodkjennes. Kenneth Nilsen bekrefter at ingen offentlig instans har godkjent trapesen.

Spørsmålet er om noen kan stilles ansvarlig for en ulykke av denne typen. Festen var et privat arrangement. Anne Marie Anfinsen ved Juridisk fakultet uttaler seg på generelt grunnlag om erstatningsansvar ved ulykker.

— Hvis det finnes innretninger som er fritt tilgjengelige i et lokale til bruk for fornøyelsesarrangementer og disse representerer en ekstraordinær risiko for brukerne av virksomheten, kan dette føre til et erstatningsansvar på ulovfestet objektivt grunnlag, sier Anfinsen. Det vil si at en bedrift kan bli ansvarlig uten at noen konkrete personer i bedriften kan klandres.