Tilsynet mangler dokumentasjon fra NEM på at utenlandske arbeidstakere på Mongstad får de arbeidsbetingelsene de har krav på.

Blant dokumentasjonen tilsynet etterlyser er arbeidsavtaler, lønnsavregninger og avtaler for kost og losji.

Da Petroleumstilsynet gjennomførte tilsynsbesøk i forrige uke, viste det seg at NEM benyttet innleid arbeidskraft fra ulike bemanningsfirmaer. Selskapet kunne ikke dokumentere arbeidsbetingelsene for de innleide arbeiderne.

Det er StatoilHydro som er operatør for anlegget på Mongstad, og selskapet er derfor bedt om å påse at arbeidsstansen blir gjennomført.

STANS: Et nederlandsk entreprenørselskap får stoppordre på Mongstad.