Den halvårlige undersøkelsen blant 553 arbeidssøkere viser at 73 prosent av de arbeidssøkende sier de er fornøyd med Aetats service. Det er tre prosentpoeng mer enn ved samme tid i fjor. 83 prosent sier de blir møtt med vennlighet og imøtekommenhet, mens 76 prosent sier de blir møtt med respekt.

Begge tallene er en økning fra fjoråret. Undersøkelsen viser også at arbeidssøkerne ønsker lettere tilgang på saksbehandlere over telefon og i åpningstiden, samt mer informasjon om arbeidsmarkedet.