Geir Navarsete er overtydd om at fleire år i privat næringsliv har gjort han til ein betre rektor. Han har vore med i konsernstyret for Sparebanken Vest og sjef for Sogningen Storsenter.

– I slike posisjonar lærer ein å arbeida målretta og forventa resultat, seier han.

Og resultat har det blitt. Avgangselevane ved Kaupanger og dei andre ungdomsskulane i Sogndal kommune skårar høgast på eksamensresultat.

Skulekultur

– Det er eksamen som tel, men vi prøver også å gje elevane klar beskjed om korleis dei står ved evalueringane undervegs. Avvik mellom standpunkt og eksamen skal vera minimalt, seier Navarsete.

– Snakkar vi om kadaverdisiplin?

– Nei, nei, nei. Vi snakkar om skulekultur. Vi har arbeidt hardt for å få dette til. Hugs at Kaupanger var ei lita bygd med 60 elevar. Så vart vi drabantby til Sogndal. Bustadfelt med hundrevis av nye hus auka elevtalet til 260 på kort tid. Her var store utfordringar å ta tak i.

– Så litt disiplin måtte til?

– Vi er tydelege på reglar og konsekvensar. Elles hadde eg ikkje våga å ha kunst for fleire hundre tusen kroner hengande på veggene. Vi har ikkje hatt hærverk på denne skulen dei siste ti-tolv åra, fortel rektor.

Trivselsskule

Sjølv på Kaupanger skule finst det elevar som får dårlege karakterar.

– Og det er heilt greitt, så lenge dei har gjort sitt beste, seier rektor.

Elevrådsleiar Albert Andersen Øydvin nikkar samtykkande.

– Det krevst sjølvsagt noko av eleven sjølv også, men godt læremiljø er viktig. Vi har lærarar som vi kan snakka med, og som samarbeider. Kaupanger er ein skule som verkeleg satsar på trivsel.

Skulen ligg inne i skogen. Plankehytter i trea pregar dei næraste omgjevnadene. Ein klasse på «utetime» vandrar rundt.

– Her får elevane utlevert hammer og spikar kvar vår, og det er berre å forsyna seg av plankestabelen, fortel rektor.

– Vi samarbeider tett med idrettslaget og med speidarane, fortel rektor, og røper at han er ute i kvart einaste friminutt. Men kadaverdisiplin nektar han framleis for.

Fargerikt fellesskap

Husbygginga på Kaupangerskogen har for lengst dabba av, og elevtalet har no gått ned til 205. Nokre av dei er busette flyktningar og arbeidsinnvandrarar frå nye EU-land.

Kaupanger har også fått undervisningsoppgåva for asylsøkjarar for heile Sogndal kommune, varierande frå sju til 25 elevar – frå 19 land på det meste.

Sidan 1992 har meir enn 30 elevar ved skulen teke lærarutdanning. Tidlegare har bygda berre fostra eit par lærarar i tiåret.

– For meg er dette er positivt parameter, seier rektor.

Han er kry over at dei entusiastiske lærarane blir verande på skulen hans, med berre 1,8 prosent sjukefråvær, sjølv om åtte av 30 er over 60 år.

KAUPANGERSKOGEN: Sjuandeklassingar i utetime. Ved ei overvintrande plankehytte frå venstre Ørjan Hansen, Mathias Birkeland Nekkøy, Kristian Hauståker, Borgar Rygg (bak Hauståker), Kristian Nondal Marøy og Frank Roger Stokke. Skulehuset i bakgrunnen.
�ystein Torheim