— Vi trenger større dokk. Ellers har vi alt som skal til for å vedlikeholde de nye fregattene - et komplett miljø, og dyktige fagfolk, sier sjefen for Sjøforsvarets vedlikeholdsdivisjon, Ivar Johan Knudsen.

Han er skuffet over regjeringens forslag om å sløyfe penger til fjelldokk, men anser ikke slaget som tapt.

— Jeg håper fortsatt at pengene kommer på plass, sier han.

En eventuell nedbemanning vil minst ligge tre-fire år frem i tid. Hvor mange arbeidsplasser som kan forsvinne, er uvisst. Men at Sjøforsvaret mister verdifull kompetanse - også på andre områder enn fregattene, er ikke Knudsen i tvil om.

Det er sivilt ansatte som risikerer å miste jobbene sine dersom dokken ikke blir utvidet. Det har vært meningen at også det nye kystvaktfartøyet K/V «Svalbard» skal kunne dokksettes i den planlagte, nye og større dokken ved Haakonsvern.

Selv om Bondevik-regjeringen ikke vil bygge ny dokk, er Haakonsverns posisjon og betydning styrket gjennom stortingsproposisjonen som ble lagt frem i går.

— Det er det ingen tvil om. Haakonsvern vil være Sjøforsvarets navle i all overskuelig fremtid, sier sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Arild Sandbekk.