Dette forteller senterdirektør Einar Kongsbakk ved Nesttun Sentrum til Bergens Tidende.

USA-modellen «Adopter en vei». Dette strandet hos Veimyndighetene.

Avvist

— Mange steder i USA praktiseres en genial ordning der frivillige organisasjoner tar på seg å rydde boss langs noen veistrekninger. Oversatt til norsk kalles ordningen «Adopter en vei».

— Ordningen med at frivillige organisasjoner påtar seg ansvaret for å holde enkelte strekninger langs veiene rene for boss, er genial. Jeg tok spørsmålet om å etablere en liknende ordning her på Nesttun opp med veimyndighetene. Men ideen ble avvist. Veimyndighetene var bekymret for sikkerheten til dem som skulle plukke boss langs veiene, sier Kongsbakk.

For lite penger?

— Riksveien går gjennom Nesttun Sentrum. Dermed er det veikontorets oppgave å rydde langs veien. I gågaten er det kommunen som skal ha ansvaret for å rydde. Men kommunens folk klager på at de får lite penger til jobben. Dermed veltes mye av ryddeansvaret indirekte over på kjøpesenteret. Bryet med å fjerne bosset er mindre enn å la det ligge. Er det mye boss på veiene ut fra senteret, leies spesialfirma til å rydde. For øvrig bør hver enkelt grunneier ta sitt ansvar og fjerne boss på sin eiendom, sier Kongsbakk.

Senterleder Marianne Nyborg ved Oasen sier at et firma er engasjert for å strø sand på veiene rundt senteret når det er glatt om vinteren. Dette firmaet rydder også boss. Hun forteller at det samler seg mye boss i langhelger når ryddefirmaets folk har fri.

— Ved spesielle anledninger - som for eksempel før 17. mai - engasjerer vi idrettslag som rydder boss for oss på dugnad.