Offeret, en kvinne i tjueårene, skal ved flere anledninger ha blitt befølt av sin arbeidsleder. Alle overgrepene skal ha skjedd på arbeidsplassen, og mannen ba kvinnen om å holde episodene hemmelige.

I september i fjor fortalte hun likevel sin mor om det som hadde skjedd. Moren anmeldte straks saken til politiet.

— Utnyttet tillit

Dommerne i Nordhordland tingrett mener det ikke er tvil om at domfelte visste at kvinnen hadde en utviklingshemming. Han var derfor klar over at hun ikke kunne samtykke til de seksuelle handlingene hun ble utsatt for.

At misbruket skjedde på hennes arbeidsplass er tillagt skjerpende vekt, da arbeidsplassen er et sted der kvinnen burde kunne forvente å være trygg. Retten mener arbeidslederen utnyttet at kvinnen var spesielt tillitsfull og glad i mennesker.

Gråteanfall

Etter overgrepene har kvinnen ifølge dommen vært mye trist og nedfor. Hun har fått reaksjoner i form av gråteanfall dersom hun har sett mannen i lokalmiljøet.

Familien hennes og andre som har med henne å gjøre er blitt påført belastninger, fordi kvinnens utviklingshemming gir henne dårligere forutsetninger for å bearbeide overgrepene. Videre hadde den aktuelle bedriften laget etiske regler som også handlet om seksuelle forhold. Disse var mannen kjent med.

I formildende retning er det lagt vekt på at mannen tilsto umiddelbart. Han erkjente også straffansvar, og har sterkt beklaget det som skjedde.

Mannen sa straks opp jobben ved bedriften, og sluttet umiddelbart.

Nordhordland tingrett har idømt ham 120 dagers fengsel for overgrepene. Hans advokat Fredrik Verling opplyser til BT at dommen er anket til lagmannsretten på grunn av straffeutmålingen.