Jodling er det ikke så mye av ved øvre stasjon, selv om arbeiderne er skikkelig glade for å være nesten ferdige med skinneleggingen av Fløibanen.

Meter for meter

— I morgen er vi ferdige, forteller sveitseren Stampfli Felix med et smil.

Det var også målet. Siden midten av september har tjue arbeidere spist seg oppover fjellsiden med de nye skinnene. Sveiset og boltet og svettet, meter for meter. Nå gjenstår bare 30 av de 850 meterne.

— Immer spassieren, sier en ung kar og tørker svetten i pannen. Mye gåing her oppe, mange, mange trinn.

Tolv sveitsere og tre spanjoler, pluss noen tyskere og polakker.

— Hvordan går det, sånn språklig sett?

— Det går fint. Vi snakker tysk, og de snakker spansk, sier Stampfli Felix og fekter med armene. Smil og kroppsspråk kommer vel med for at arbeidet skal gå på skinner.

Nå gjenstår ryddearbeidet for Felix & co. Så skal andre ta seg av det elektriske, finpussing på maskinrommet, forskalingsarbeid og enda mer.

— Før vi drar hjem til Sveits, skal vi ha et par dager med sightseeing sammen med lederen her, sier Felix. Han har arbeidet med skinnelegging i 32 år, og etter Bergen går turen videre til en fløybane i Skottland.

Skinnene på nederste del av strekningen har ligget fra 1918, da Fløibanen var helt ny. De på øvre del er ikke fullt så gamle. Nå blir alt byttet ut før de nye vognene kommer til Bergen 28. oktober.

Deler av de eldste skinnene er allerede laget om til bokstøtter, og salget går unna. Foreløpig er 170 bokstøtter solgt - 17 meter - og bestillinger strømmer stadig inn.

— Vi har fortsatt en god del skinnegang å ta av, forsikrer Fløibanedirektør Trond Amland.

SNART PÅ TOPPEN: 20 arbeidere, hovedsakelig fra Sveits, gjør siste innspurt i skinneleggingen av Fløibanen før de nye vognene kommer. I går gjenstod 30 av de 850 meterne, og de standhaftige guttene er glade for å nærme seg toppen. Sveiser Anto Lorinovic i dyp konsentrasjon.
Foto: Arne Nilsen