To innleide arbeidere fikk verken verneutstyr eller informasjon om helsefaren da de drev montering ved Waardals i forrige uke.

Bare siden 1987 er det bekreftet fem nye tilfeller av lungekreft blant ansatte ved bedriften. Mørketallene kan være store.

Det ble bomtur til Bergen for to montører fra firmaet Holmek AS i Kristiansund i forrige uke. Montørene hadde kommet til Waardals for å installere en ny pall-laster, men måtte avbryte oppdraget da fabrikken plutselig ble stengt av Arbeidstilsynet.

Visste ikke om helsefaren

De to montørene fra det eksterne firmaet ble aldri fortalt at produktet som fremstilles av Waardals er sterkt kreftfremkallende. De fikk heller ikke vite at det egentlig var påkrevd med verneutstyr på området. Og ingen informerte dem om at kjemikaliene som hadde lekket ut, var svært helseskadelige.

Håvard Larsen, den ene av de to montørene, ble svært overrasket da Arbeidstilsynet plutselig dukket opp og stengte hele fabrikken.

— Vi hadde kommet til Bergen dagen før, og skulle starte monteringen av maskinen, som brukes til å stable sekker med det ferdige produktet på paller. Vi visste ikke at innholdet i sekkene var kreftfremkallende, sier Larsen.

— Det var veldig skremmende da vi fikk vite at forholdene var så helsefarlige. Vi fikk ingen informasjon på forhånd, og så ingen som brukte verneutstyr.

— Reagerte dere på at det så sjuskete ut på området?

— Ja, det gjorde vi faktisk, men vi trodde det var normalt. Vi er vant til litt av hvert fra forskjellige bedrifter, sier Larsen.

Han og kollegaen måtte vende tilbake til Kristiansund med uforrettet sak. De vet ikke når de kan dra tilbake til Waardals for å fullføre jobben.

Daglig leder Kjell Hollen i Holmek opplyser at montørene forholder seg til informasjonen de får fra ledelsen ved bedriften.

— Hvis det er påbudt å bruke verneutstyr, så må vi bli opplyst om det. At det ikke skjedde i dette tilfellet er ikke bra, sier han.

Farlig søppel lå strødd

Arbeidstilsynet sendte i går et brev til Waardals, der de påpeker en lang rekke kritikkverdige forhold ved bedriften. Tilsynet har varslet konkrete pålegg som må gjennomføres dersom Waardals skal få fortsette driften i Marikoven. Dette er de viktigste anmerkningene etter inspeksjonen torsdag i forrige uke:

n Produksjonshallen var fullstendig innsmurt med kjemikalier under inspeksjonen. Gulv, produksjonstanker, plattformer, maskiner og trapper var dekket av kreftfremkallende stoff.

n Arbeiderne brukte ikke verneutstyr, verken heldekkende drakter eller åndedrettsvern.

n Flere titall spann med rester av kjemikalier lå strødd rundt omkring i produksjonshallen.

n Flere beholdere var merket med annet navn enn det stoffet som faktisk ble oppbevart der.

n På lageret var forskjellige typer kjemikalier stuet sammen uten noe system. Syrer, brannfarlige stoffer og forskjellige giftstoffer var lagret om hverandre.

n Produksjonshallen og lagerhallen manglet ventilasjonsanlegg og punktavsug.

n Plattformer flere meter over betonggulvet manglet rekkverk og lister.

Fabrikken i Marikoven må rustes opp på flere punkter dersom kravene fra Arbeidstilsynet skal innfris. Waardals har fått frist til mellom 1. september og 31. desember til å utbedre manglene.

De største investeringene vil bli installasjon av ventilasjonsanlegg, og at plattformene sikres mot fallulykker.

Sikkerhetsslurvet begynner dermed å bli en økonomisk belastning for bedriften, ikke minst fordi produksjonen nå har vært stanset i flere dager.

Daglig leder Christina Waardal var i går ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar.