Bygget eies av eiendomsinvestoren Cao Kan.

Det var ikke Kan som betalte arbeiderne i Rosenbergsgaten bare 14 kroner timen tidligere i år.

Kontrollen mot de 24 leilighetene som rehabiliteres bak Statsarkivet på Storhaugen, er likevel ikke helt tilfeldig. Arbeidstilsynet, Skatt Vest og kemneren har vært her to ganger tidligere.

Under første kontrollen sist høst, møtte de offentlige etatene 27 latviere som ikke var registrert med verken ID-kort eller på noe annet vis. Ingen kunne engelsk og de jobbet for et entreprenørselskap kontrollert av en latvier bosatt i Norge.

Om ettermiddagen samme dag stilte imidlertid alle for registrering på overtid hos Skatt Vest.

Truet med stans i Oslo

Eieren av de små, moderen leilighetene som nærmer seg ferdigstillelse er Storhaugen Property AS, som igjen eies av Cao Kan. Han har hånd om 14 ulike eiendomsselskaper i Bergen og Oslo og hadde i fjor en likningsformue på nesten 30 millioner kroner. I realiteten er han trolig god for over 100 millioner kroner.

Storhaugen er ikke den eneste byggeplassen hvor Cao Kan har hatt besøk av Arbeidstilsynet. I februar i år truet tilsynet med full stopp i utbyggingen av 50 leiligheter i Pilestredet Park i Oslo. Ifølge tilsynet var årsaken ulovlige arbeidsforhold for 50 latviske arbeidere på stedet. Deres arbeidsgiver var Ee Construction AS, som eies av Kan.

Bare en kan engelsk

Under kontrollen på Storhaugen i Bergen denne uken er det mer stille i bygården enn sist kontrollørene var her.

Fire personer fra de tre kontrolletatene tar seg gradvis inn i bygget, etasje for etasje, samtidig som de på skift passer på at ingen forsvinner ut en bakdør. På øverste plan i gården møter de fire bygningsarbeidere fra Litauen og en kineser.

Siden bare en kan engelsk, oppstår det en viss forvirring. Det ringes i mobiltelefoner og etter en kort stund ringer telefonen til inspektør Vigleik Juvik i Arbeidstilsynet.

Det er Cao Kan som er i andre enden. Han forsikrer overfor Juvik at alt er i orden.

Mangler ID-kort

Litt engstelig dirigeres de inn på et kjøkken i en av leilighetene. Det blir stilt spørsmål om arbeidsgiver, hvem som er sjefen deres og lønnsforhold. Det brukes lang tid på et skjema de fyller ut og som skal gå videre til deres egen arbeidsgiver.

Bare kineseren har ID-kortet som er påbudt på alle norske byggeplasser. Men på hans kort står det at han er ansatt i Nordisk Eiendom AS, som er et annet Kan-selskap. Ingen av de fire fra Litauen har ID-kort og bare to av dem har skattekort.

Kineseren hevder han er ansatt i Storhaugen Property, mens de fire fra Litauen, sier de er ansatt i Kan-selskapet Ee Construction AS.

Får pålegg

— Nå gir vi arbeidsgiverne pålegg om å fremskaffe arbeidsavtaler, timelister, lønnsavregninger og kontrakt mellom oppdragsgiver og arbeidstaker, samt avtaler om kost og losji og hjemreiser, sier Juvik.

Alle arbeiderne blir også pålagt å skaffe seg ID-kort og skattekort.

Skatteetaten, som har fokus på svart arbeid, konstaterer at verken Storhaugen Property eller Ee Construction så langt er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten vil nå vurdere hvorvidt de to selskapene skulle ha betalt moms på tjenester de utfører.