Byrådet foreslår også å sette av 15 millioner kroner til botilbud for psykisk utviklingshemmede. Det betyr at det også til neste år kan bygges 25 boliger for denne gruppen.

Bevilgningene til sommerleir og ferietilbud for psykisk utviklingshemmede økes med 400.000 kroner til neste år. Avlastningstilbudet for foreldre med psykisk utviklingshemmede barn bedres også ved at det settes av 3,1 millioner kroner til dette for neste år

Avlastningstilbudet ved Vestlund utvides, i tillegg kommer det tre nye ordinære avlastningsplasser i