For her i Øvregaten kan rusavhengige få arbeid på dagen og kontant oppgjør. Ikke blir betalingen samordnet med sosialtrygden heller. Fire timer om dag kan de få arbeide, til femti kroner timen. Og det er populært, selv om arbeidssøkerne må møte klokken syv om morgen for å sikre seg en jobb for dagen. Her er nemlig prinsippet først til møllen...

Liv Hasås er daglig leder på Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF, som er en paraplyorganisasjon over Dagsverket. ALF feirer fem års jubileum samtidig med åpningen av Dagsverket, og det er spesielt mange feirende damer til stede på åpningen i dag.

Lav terskel

Hasås forteller at det har vært 275 arbeidssøkende på Dagsverket siden åpningen i april og til sammen 940 fremmøter. Dessverre har senteret også måttet avvise noen så mye som 90 ganger.

Det er ikke byråd for helse og omsorg Trude Drevland fornøyd med. I åpningstalen oppe på pallepodiet lover hun at kommunen skal arbeide for å utvide tilbudet fra Dagsverket, som kalles et lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige personer, og som kan ta imot opptil ti arbeidssøkere om dag.

Dagsverker er et samarbeidsprosjekt mellom Aetat og Bergen kommune. Og byråden er svært fornøyd med Dagsverket, som hun kaller et strålende og unikt terskelløst tilbud.

— Vi har en innegruppe og en utegruppe, forteller prosjektleder for Dagsverket, Ralph von Minden. Det er en arbeidsleder og fem mann på hvert lag. Vi tar på oss oppdrag så langt vi kan, så lenge det ikke er farlig, for komplisert eller for altfor stressende. Innegruppen gjør driver vaskeri hvor de blant annet vasker kjeledressene til arbeiderne i Mesta. Utegruppen gjør mange typer vedlikeholdsarbeid.

PÅ PALLEN. Byråd Trude Drevland (t.v) og daglig leder Liv Hasås i en humørfylt åpning av Dagsverket, som er et nytt arbeidstilbud for rusavhengige. FOTO: HELGE SUNDE