"Prosjekt med overføringsverdi til andre regioner i landet" står det om Trivselshagen i innstillinga komiteen har avgitt om regjeringa si Folkehelsemelding.

Trivselhagen på Sandane er kostnadsrekna til 190 millionar. Fylkestinget gav denne veka klarsignal til å jobbe vidare med prosjektet. Fylkeskommunen må inn med 40 millionar.

Trivselhagen har fått brei omtale i sosialkomiteen si innstilling til stortingsmelding nr. 16, Folkehelsemeldinga. Trivselhagen skal vere ein møteplass for utvikling av oppvekstmiljø, folkehelse, livskvalitet og trivsel.