Bakgrunnen er at 44 unge under 25 år har mistet livet på veiene her i landet i år. Derfor er det viktig å skape gode holdninger hos unge bilsjåfører og passasjerer.

— Blant unge er det ofte slik at jentene sitter på mens guttene kjører. Aksjonen skal hjelpe jenter å ta vare på seg selv og si fra at de ikke godtar stygg kjøring, sier prosjektleder Carina R. Ophus i Trygg Trafikk.

En undersøkelse foretatt i 2007 viser at jenter som har vært med på slike aksjoner er blitt flinkere til å si nei til råkjøring. 88 prosent sier at de har sagt fra til sjåføren om kjøring de ikke liker, og 86 prosent sier at de har lært mer om hvordan de som passasjerer kan påvirke sjåføren.

— Målet med aksjonen er ikke at jentene skal ta ansvar for guttenes kjøring, men at de skal ta ansvar for seg selv, sier Ophus.