Nå har Løveapoteket i C Sundts gate mistet flere hundre kunder som får medisinen sin gjennom hjemmesykepleien.Omsorgstjenesten vil ikke lenger at brukerne skal betale femti kroner i gebyr for hver eneste medisinutlevering. Nå blir varene i stedet levert fra Nordstjernen apotek, som ikke krever noe ekstra. Må betale dobbelt De fleste apotekene i Bergen tar seg ikke betalt for å skrive ut fakturaer. Men både på Landås, Bryggen og Olav Kyrre koster det tjue kroner ekstra å få medisin gjennom hjemmesykepleien.– Det er flere brukere som har reagert. De synes det er urimelig at de må betale gebyr både når de får fakturaen fra apoteket, og når de skal betale den i banken. Det blir på en måte dobbelt opp, sier soneleder Renate Tviberg Hegre i omsorgsavdelingen i Bergenhus bydel.Med både apotek— og bankgebyr kan ekstrautgiftene til medisiner fort nærme seg hundrelappen for brukerne av hjemmesykepleien.Tidligere betalte hjemmesykepleien kontant for medisinen de hentet på apotekene. Nå viderebringer de i stedet en faktura i de aller fleste tilfellene. Det vet noen apotek å ta seg betalt for. – Mye papirarbeid – Jeg synes det er veldig synd at det er så ulik praksis mellom de forskjellige utsalgene. Det gir helt forskjellige utslag for kunder i forskjellige deler av byen, sier Hegre.Apoteker ved Løveapoteket, Eli Hellerslien, er glad for å bli kvitt alt papirarbeidet som førte med kundene med hjemmesykepleie.– Det er et kommunalt ansvar å sørge for omsorgstjenesten. Vår oppgave er å selge varer mot kontant oppgjør. Det koster oss ganske mange penger å skrive ut fakturaer, i tillegg til at det er et stort papirarbeid, sier Hellerslien.– Men de fleste apotekene gjør jo dette gratis?– Det må de gjerne gjøre hvis de har råd til det. Vi ønsker å ha en så god økonomi at vi kan opprettholde en skikkelig service for publikum. Det private næringsliv kan ikke lide fordi kommunen ikke klarer å lage et skikkelig betalingssystem, mener Hellerslien.