Apotekeren har innrømmet at han flere ganger i løpet av de siste fem årene har solgt reseptbelagte medisiner til kunder uten resept.

Helsetilsynet i Hordaland mener han har satt pasientene i fare, og har derfor bedt Statens helsetilsyn vurdere om de skal ta fra ham lisensen.

Torsdag i forrige uke var inspektører fra Statens legemiddelverk i apoteket for å kartlegge omfanget av utleveringen.

Sa opp jobben

Mannen fratrådte sin stilling som apoteker i Alliance-kjeden i fjor sommer. Det skjedde etter et møte med ledelsen, der han innrømmet å ha utlevert medikamentene til kunder uten resept.

Ledelsen fattet mistanke mot ham i fjor vår.

— Vår regionsjef og vår sikkerhetssjef begynte umiddelbart å undersøke saken, og fant at en mindre mengde smertestillende legemidler var utlevert uten resept fire eller maksimalt fem ganger, sier kommunikasjonsdirektør i Alliance apotek, Elisabeth Hunter.

Etter å ha fått innrømmelsen, varslet ledelsen Helsetilsynet i Hordaland. Tilsynet har konkludert med at mannen utviste «grov mangel på faglig innsikt», særlig fordi utleveringene hadde skjedd over flere år.

Apotekeren har i et møte med Helsetilsynet erkjent at salget var i strid med regelverket, og derfor ikke skulle vært gjort. Men han forsvarte seg med at kundenes leger var utilgjengelige og at han kjente sykehistorien deres så godt.

- Forstår ikke alvoret

Helsetilsynet i Hordaland mener apotekeren ikke kan ha forstått alvoret i saken.

«Han synes åpenbart at regelverket er dårlig og at hans handlemåte i saken ikke kan kritiseres ut ifra moralske/etiske prinsipper», skriver de i rapporten.

Tilsynet mener han burde ha bedt kundene oppsøke lege, eventuelt via legevakten, hvis han virkelig mente det var nødvendig at de fikk medisinene.

I løpet av to-tre dager vil Legemiddelverket sende funnene fra torsdagens apotektilsyn over til Helsetilsynet.

— I slike saker går vi inn i apotekets datasystemer og ser på varebevegelsene for å avdekke hva som har skjedd, sier fungerende avdelingsdirektør i Statens Legemiddelverk, Jørgen Huse, som kun vil kommentere saken på generelt grunnlag.

— Vi er helt trygge på at Statens legemiddelverk vil finne rutinene på apoteket tilfredsstillende og at dette dreier seg om en trist enkeltsak, sier kommunikasjonsdirektør Hunter i Alliance apotek.

Hun opplyser at selskapet ikke har tapt penger på praksisen, fordi han tok betalt for legemidlene, og derfor ikke har politianmeldt forholdet.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med apotekeren i går.