22. juni neste år skal Kronprins Haakon klippe snoren og erklære Bybanen i Bergen for åpnet, hvis byrådsleder Monica Mæland får det som hun vil.

Etter planen skal den offisielle åpningen også markere starten for den ordinære passasjertrafikken på Bybanen.

Er fleksibel

Nå har byrådslederen sendt forespørsel til Slottet, med ønske om at Kronprinsen kommer til Bergen for å foreta den offisielle åpningen.

— Bybanen i Bergen er den første i sitt slag i landet. Det er et viktig miljøprosjekt og vil bli en bærebjelke i fremtidens kollektivsystem, skriver Mæland i forespørselen.

Hvis Kronprinsen ikke har anledning denne dagen, flytter byrådslederen gjerne den offisielle åpningen til en annen dag i samme tidsrom.

Fest i en uke

Tre dager før den planlagte åpningen vil trolig hele den norske kongefamilien være gjester i bryllupet til svenske kronprinsesse Victoria. Svenskenes kongelige bryllup bør ikke vare tre dager til ende hvis Kronprinsen skal rekke å få med seg bybaneåpningen.

— Vi har registrert at det skal være kongelig bryllup i Sverige på denne tiden, men vi håper kronprinsen tar seg til til å komme til Bergen for å markere denne viktige miljøbegivenheten, sier byråd Lisbeth Iversen.

Hun lover at det ikke skal gå ubemerket hen når første trinn av Bybanen står ferdig.

— Det må jo være fest i Bergen når dette kommer på plass. Vi har satt ned en arrangementskomité og planlegger å markere åpningen hele uken, sier hun.