Siden 16. august i fjor har Ytrebygdsvegen vært stengt ved Plantasjen på Birkeland på grunn av utbygging av Bybanen til Flesland. Veien er en hovedfartsåre mellom Bergen Vest og de store bedriftene på Kokstad og Sandsli, og resultatet har vært omkjøring og lange køer i rushtiden.

Planen var å åpne veien etter ganske nøyaktig ett år, 13. august i år, men det skjer ikke. Fanaposten skriver tirsdag at det kan bli sen høst eller vinter før bilistene kan ta veien i bruk.

— Det er klart dette er kjedelig for mange av de bilistene som har det ubeleilig nå i anleggsfasen, sier informasjonssjef Rune Jenssen i Bybanen Utbygging til Fanaposten.

Kan bli måneder forsinket

BT skrev for fire uker siden at Bybanens byggetrinn 3 til Flesland, som etter planen skal åpnes i juni 2016, kan bli flere måneder forsinket. Hovedårsaken er at prosjekteringsfirmaet Mott MacDonald har brukt lengre tid enn antatt for å få de nødvendige byggeløyvene.

— Det er for tidlig å slå fast noe. Det kan være vi henter inn deler av, eller nesten heleforsinkelsen, sa direktør Roger Skoglie iBybanenUtbygging til BT 3. mai.

Det var kontroversielt da irske Mott MacDonald ble tildelt prosjekt­ledelsen av byggetrinn 3. Norske Norconsult og Multiconsult hadde prosjekteringsansvaret for hvert sitt av de to første byggetrinnene. Multi­consult gikk til sak mot fylkeskommunen etter å ha tapt anbudet, men tapte i retten.

Utbyggingssjef Skoglie medgir at det er ulemper med et utenlandsk prosjekterende firma.

-  Jeg vil anta at søknadsprosessene hadde gått litt smidigere med norske prosjekterende, fordi man kjenner prosedyrene, sa han til BT i mai.

Spektakulært bybanestopp

Området ved Birkelandskrysset er omtalt som det mest utfordrende å bygge ut på byggetrinn 3 av Bybanen.

I rundkjøringen, som er en av de mest trafikkbelastede i hele Bergen, møtes flypassasjerer, arbeidsreisende. beboere og andre når Ytrebygdsvegen og Flyplassvegen krysser hverandre. Krysset er allerede et viktig kollektivknutepunkt, som blir enda mer omfattende når også Bybanen kommer hit.

Det nye bybanestoppet blir kanskje det mest spektakulære av alle som er bygget, med sin harpepregete bro over Flyplassvegen.

FORSINKET: Murere da de for fire uker siden pusset fundamentet til ny gangbro over Bybanen ved Ytrebygdsvegen. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ