Klokken 12 var førstekandidatene for de fleste partiene som stiller til valg i Bergen og Hordaland samlet på scenen. Med ett minutts stillhet ble ofrene etter tragedien på Utøya og i Oslo minnet.

Therese Jebsen fra Raftostiftelsen var valgt som en nøytral, upolitisk innledningstaler.

Hilsen fra prisvinnere

Hun fortalte at en rekke av de tidligere prisvinnerne hadde sendt sine kondolanser etter terroren 22. juli, og leste opp hilsener fra både Iran, Eritrea og Aserbadsjan.

— Dette er mennesker som er vant med å kjempe imot diktaturer. Men 22. juli var det ikke diktaturet som terroriserte folket, det var en av våre egne. Tragedien har ført til at vi virkelig føler viktigheten av demokrati og folkestyre, sa Jebsen.

Hun understreket også det demokratiske i at også en mann som har begått slike groteske handlinger, har rettigheter i en rettsstat.

- Riktig å være i gang

Etter markeringen begynte partiene sin valgkampvirksomhet med stands på Torgallmenningen og Festplassen og utdeling av brosjyrer, roser og moreller. Snart sydet det av liv i sentrum, og man hadde igjen god, gammel valgkampstemning.

— Det føles riktig å være i gang igjen. Mange kommer bort til meg og vil snakke om det forferdelige som er skjedd, men også om politikk, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete, som delte ut moreller ved Sjømannsmonumentet.