Boligen i Gravdalsveien 240 skal huse tidligere innsatte som en siste del av soningen. Hensikten er at de skal få en bedre tilpasset overgang til samfunnet.

— Jeg ønsker ikke å bli husket for å ha skaffet flere fengselsplasser, men for å ha sørget for bedre fengsler som får kriminaliteten ned, sa justisminister Knut Storberget (Ap) da han åpnet Bjørgvin fengsel i dag.

Fengselet med 90 plasser skal bidra til å redusere soningskøen. Samtidig representerer fengselet nye tanker når det gjelder soningsforholdene.

Justisministeren viste til at det satses sterkt på utdanning, noe som er avgjørende for å tilpasse seg livet utenfor fengselet etter endt soning. Det fører til at færre kommer i fengsel på nytt.

– Det er et viktig bidrag til å få kortere soningskø at vi får færre gjengangere, sa Storberget.

Både ansatte og innsatte deltok på åpningsarrangementet, og Storberget roste alle som har stått på for å få åpnet fengselet bare noen måneder etter at det ble vedtatt etablert.

De innsatte har selv deltatt i arbeidet med å pusse opp bygningene de siste månedene.

På tide - Mange sliter etter løslatelse fordi de ikke er godt nok trent til å møte hverdagen. Derfor kommer altfor mange fort tilbake, har Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen region vest, tidligere sagt til bt.no.

Gravdalsboligene er de første såkalte overgangsboligene her vest.

— Det var på tide. Dette betyr at vi blir bedre i stand til å sluse domfelte inn i samfunnet igjen, mener kriminaldirektøren.

Ifølge Våge får Bergen 16 plasser i overgangsbolig. I praksis blir dette trolig et hybelhus der innsatte deler på blant annet kjøkken. Mens de bor her skal de trene på hverdagslige ting som folk flest enkelt mestrer. Som å ta bussen eller å ha det koselig foran tv, sier Våge.

— Folk flest er neppe klar over at innsatte kan ha en svært høy barriere mot å gjøre enkle hverdagslige ting. For mange av har ungdomstiden vært sentrert om rus. Gjennom trening skal de bygge opp selvtilliten til å mestre slikt.

SILJE KATRINE ROBINSON
TOR HØVIK