Den nye fylkesveien består av to tunneler på om lag 300 meter og 1700 meter med dertil tilhørende gang— og sykkelvei.

Til våren starter arbeidet med støyskjerming av boliger som ligger utsatt til.

— Det har vært mange utfordringer i gjennomføringen av veiprosjektet. Den største utfordringen har vært å holde trafikken gående gjennom anlegget i byggetiden, sier prosjektleder Karsten Epland. Han gir ros til beboerne som har måtte tilpasse seg alle veistengningene som har vært nødvendig å gjennomføre i anleggsperioden.

Åpningen skjer uten at de siste 200 metrene er fullført. Det skyldes forsinkelser i arbeidet med legging av kommunale vann- og avløpsledninger.

Det er fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg som i formiddag skal skjære snoren og markere veien for åpnet. Lisbeth Iversen og regionveisjef Ole Chr. Torpp er også være til stede på åpningen.

ARNE NILSEN (mms)
ARNE NILSEN (mms)