Studenter og forskere vil disponere siste nytt i teknologisk utstyr i det nye bygget. Det blir hevdet at BBB kun konkurrerer med Rikshospitalet i Oslo om å være landets mest avanserte bygg.

Nybygget er plassert i tilknytning til Haukeland universitetssykehus. Intensjonen er at medisinsk forskning og praktisk medisin skal gli over i hverandre.

Bygget huser Fysiologisk institutt, Institutt for anatomi og cellebiologi, Institutt for biokjemi og molekylærbiologi, og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. I tillegg holder Det medisinske fakultetsbiblioteket og Avdeling for de prekliniske institutter til i nybygget.

Veiledet kongen

Kari Espolin Fladmark fikk oppgaven med å vise kong Harald avdelingen for Proteomikk, som hun er leder for. Avdelingen har utstyr for 20 millioner kroner.

— Det er her det er lagt inn mest penger, sier Espolin Fladmark.

— Kongen var interessert i å vite hvor langt vi er kommet i europeisk sammenheng. Svaret er at vi henger litt etter, sier Kari Espolin Fladmark. Men hun mener det nye bygget gir forskningsmiljøet i Bergen en mulighet til å nærme seg nivået til internasjonale miljøet.

Avdelingen for Proteomikk jobber med å utvikle proteinbasert diagnostikk for å skape «smarte medisiner» for mer skånsom behandling av blodkreft. I løpet av september skal avdelingen være fylt opp med det mest avanserte utstyret som er utviklet.

25.000 lastebillass med stein

Det er Statsbygg som har utført arbeidet med milliardbygget, som ligger rett nedenfor Ulriksbanen. BBB blir karakterisert som et av de mest kompliserte byggene Statsbygg har oppført. Ikke bare på grunn av det avanserte innholdet, men også på grunn av at bygget klamrer seg til fjellsiden. Det har ikke vært enkelt å utføre sprengningsarbeid på en trang tomt like ved et stort sykehus. Sommeren 1998 ble den første salven sprengt.

180.000 kubikkmeter med stein er skutt ut. Det tilsvarer 25.000 lastebillass. 600 personer har vært sysselsatt. 1,2 millioner arbeidstimer er lagt ned. 28.672 kvadratmeter kan nå disponeres.

Utdannings- og forskningsdepartementet har vært oppdragsgiver for Statsbygg. Osloarkitektene Narud - Stokke - Wiig har tegnet.

KONGELIG ÅPNING: Kong Harald foretok den offisielle åpningen av Bygg for Biologiske Basalfag ved Universitetet i Bergen i går. Dekanus ved Det Medisinske fakultetet, Rolf Kåre Reed, til venstre. Til høyre rektor ved Universitetet i Bergen, Kirsti Koch Christensen, og helt til høyre ordfører Kristian Helland.

VISTE RUNDT: Kari Espolin Fladmark viser kong Harald det avanserte utstyret ved avdelingen for Proteomikk Avdelingen har utstyr for 20 millioner kroner.<p/>FOTO: KNUT STRAND