Samtidig som byråden klippet snoren, ble Østre Nesttunveg stengt for gjennomgående biltrafikk. Nå er Østre Nesttunveg skiltet som gågate, der eneste lovlige trafikk er varelevering og kjøring til eiendommene.

— Dette har Nesttun ventet lenge på, sa byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Sivertsen, da hun holdt tale. - Til vinteren vil planarbeidene ta til for opparbeidelse av gågaten og torget, og arbeidene vil ventelig starte til sommeren, sa Sivertsen, som opplyste at alt ville bli finansiert over Bergensprogrammet.

Gågate-åpning i 2005

Arbeidene med nye Nesttunvegen har skjedd i regi av Statens vegvesens distriktskontor i Fyllingsdalen. Prosjektleder har vært Arne Eltvik. Veisjef Olav Finne orienterte om arbeidene før man gikk over til den rituelle åpningen.

Neste offisielle åpning på Nesttun, av gågaten, vil da finne sted en gang i 2005. Mye tyder på de planlagte arbeidene for bymessig utvikling av Nesttun sentrum vil starte omtrent på samme tid. Bl.a. med nytt parkeringsanlegg delvis inne i fjellet og oppførelse av til sammen 380 boliger langs fjellveggen på østsiden av Nesttun sentrum. (se BT 29/11).

30 km i timen

Trafikkbildet i Nesttun sentrum ble vesentlig endret fra og med åpningen i går. Den «nye» Nesttunvegen skal heretter ta både sør- og nordgående trafikk. Gaten er miljøprioritert, det vil si at fotgjengerfeltene er bygd opp, og fartsgrensen er 30 km/t. Fortauene på begge sider er gjort bredere enn før.

Trafikken gjennom Nesttun var oppe i 25.000 kjøretøyer for dagen før åpningen av tunnelene mellom Hop og Midtun. I den nye Nesttunvegen er det ventet en trafikk på opp imot 12.000 kjøretøyer i døgnet, men enkelte prognoser kan også tyde på at trafikken blir vesentlig høyere.

All busstrafikk skal også gå gjennom Nesttunvegen. Derimot skal bybanen legges gjennom gågaten når den kommer så langt.

ÅPNING: Byråd og miljø og byutvikling, Lisbeth Sivertsen, skar over snoren og åpnet den nyrestaurerte Nestunvegen i går. Prosjektleder for Statens vegvesen, Arne Eltvik, holder paraplyen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN