Fylkeslegen i Sogn og Fjordane har i dag informert Årdal kommune om at han oppretter sak for å se på helsetjenesten til asylsøkerne og den drapssiktede 30-åringen spesielt.

— Sakens alvorlighet gjør at vi tar dette opp på eget initiativ med sikte på å avklare helsetjenestene som kommunen har tilbudt asylsøkerne. Vi vil også se på det denne konkrete person har søkt om og fått av helsetjeneste, sier fylkeslege Per Steinar Stensland i Sogn og Fjordane til BT.

Han understreker at fylkeslegen ikke har fått bekymringsmelding eller klage i denne saken.

— Hensikten er å se nærmere på om det er noe med helsetilbudet som bør forbedres og om det eventuelt kan ha sammenheng med det som skjedde i Årdal, sier Stensland.

Har økt beredskapen

— Det er sånn det skal være. Basert på de tilbakemeldinger vi har fått er det ikke noe som tyder på at det var grunn til å rette spesiell oppmerksomhet mot enkeltpersonen og deres helsetilstand ved asylmottaket, sier kommunalsjef Rigmor Svanberg i Årdal kommune.

Etter at det ble opprettet et asylmottak i Årdal i sommer har de økt beredskap på legekontorene og bruk ekstra ressurser på å legge inn hver enkelt av de 150 asylsøkerne i datajournalsystemet på legekontor. Den siktede 30-åringen hadde ikke fått tildelt en fastlege ennå. Det fulgte ingen spesielle merknader med på hans psykiske helse.

— Men det er egentlig ikke så merkelig, siden asylsøkerne bare går gjennom en fysisk screening med fokus på smitte når de kommer til Norge, sier Svanberg.

Venter på ny sykepleier

— Men har dere laget et spesialtilpasset opplegg til de som er ved mottaket?

— Nei, ikke ennå. Vi har brukt litt tid på å se på hva som var den beste ordningen. Nå har vi gitt tilbud til en sykepleier i 80 prosents stilling, som skal være tilknyttet legetjenesten. Vedkommende skal holde til i HEROs lokaler for å gjøre en vurdering av asylsøkernes somatisk og psykisk helse, sier Svanberg.

Noen av de bosatte på mottak er også mindreårige. Årdal starter derfor også en jobb med å øke kompetanse hos helsesøstrene i kommunen på blant annet tvangsekteskap og omskjæring.

— Har oppfølgingen av asylsøkerne vært god nok?

— Ja, det mener jeg faktisk. Men det går på kapasiteten i fastlegetjenesten. Alle har fått tilbud om time innen rimelig tid, sier Svanberg.

Stor fortvilelse

I dag ble det også klart at alle på mottaket får tilbud om oppfølging og samtale med helsepersonell.

— Det er stor fortvilelse i denne gruppen nå. Hero har oppsøkt alle de som bor hjemme. Den psykisk helsetjeneste blir dermed omdisponert denne uken og muligens enda lenger, sier Svanberg.

Kommunalsjef Rigmor Svanberg startet i sommer også arbeidet med å få en kommunelege til Årdal. En kommunelege har lenge vært etterspurt blant fastlegene i Årdal.

I Årdal fikk de fem fastlegene ansvar for 150 asylsøkerne. I tillegg har legene ansvaret for heldøgns legevakt, og for smittevern og beredskap.

Alle fakta på bordet

Likevel bestemte de seg i dag for å opprette en sak for å få alle fakta på bordet.

— Vi vil bidra til å få fakta på bordet i denne saken og starter arbeidet nå med en gang, sier Stensland.

Konklusjonen vil ta flere måneder.