Fylkesmannen i Hordaland åpner nå tilsynssak mot Bergen kommune på grunn av de fysiske forholdene i bergensskolene, ifølge ba.no.

— Når såpass få skoler er godkjent, betyr det at det hefter noe ved dem. Det er uakseptabelt. Det er lovbrudd i forhold til folkehelseloven og opplæringsloven, sier assisterende fylkesmann Rune Fjeld til bt.no.

Som Bergens Tidene har omtalt, er 22 av de kommunale skolene i Bergen ikke godkjent etter «forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole».

Fylkesmannen har ansvar for å passe på at kommunen selv fører tilsyn med sine skoler og barnehager. Inneklimaet i Hordalands kommuner ble kartlagt i 2002, 2007 og 2010. — Bergen har svart på våre kartleggingsundersøkelser, og har sendt over status for skoler og barnehager. Kommunen har også sendt plan for når skoler og barnehager som ikke er godkjent skal bli det, sier Fjeld.

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

Inviteres til møte

Frem til nå har Fylkesmannen hatt tiltro til at kommunen ville oppfylle planen sin, men oppslagene om skoleforfall i det siste har gjort at det nå er åpnet tilsynssak.

— Vi ser på oppslagene og det som blir sagt fra kommunen at den oppgitte planen ikke er fulgt. Forholdene vi ser ved skolene er uakseptable. Kommunen må sørge for at barn og unge får et skoletilbud som oppfyller kravene i lovverket, sier Fjeld.

Kommunen er nå invitert til et møte der de må redegjøre for fremdriften i utbedring av skolebyggene. De må også si i hvilket omfang de har benyttet seg av regjeringens rehabiliteringsmidler, og redegjøre for den videre planen fremover.

- Ikke overrasket

Onsdag måtte finansbyråd Liv Røssland (Frp) forklare seg om skoleforfallet i finanskomiteen, etter at Arbeidstilsynet har kommet med pålegg om å bedre forholdene ved alle kommunens 89 skoler.

Torsdag mottok hun brev fra Fylkesmannen om at Fylkesmannen åpner tilsynssak mot Bergen kommune på grunn av de fysiske forholdene i bergensskolene. Hun sier til bt.no hun ikke er overrasket over henvendelsen.

— Fylkesmannen har et kontrollansvar og at han ønsker et møte med Bergen Kommune om dette er helt naturlig. Jeg er ikke overrasket over at de ønsker et møte med oss.

— Vi tar selvfølgelig i mot invitasjonen fra Fylkesmannen og skal gi et formelt svar når byrådsleder er tilbake på mandag, sier hun.

Finansbyråd Liv Røssland (Frp)
RUNE BERENTSEN (ARKIV)

— Vi vil informere om prosessen med arbeidstilsynet og veien videre. Vi er i en god prosess i forhold til dette og har en god dialog med arbeidstilsynet . I budsjettet i 2009 bevilget vi 415 millioner kroner ekstra til oppussing av skolene. Vi har startet en stor jobb, men det er klart vi har et godt stykke igjen før vi er i mål. Fra 2006 til 2011 brukt 1,2 milliarder på nybygg og rehabilitering + 271 millioner på inneklimatiltak, sier byråden.

- Alle tar selvkritikk

Fylkesmannen mener dere har vært kjent med forholdene gjennom egen tilsynsvirksomhet, men at planen er ikke blitt fulgt?

— Det er ikke sånn at vi ikke har gjort noe, men vi har ikke gjort nok. Dette etterslepet vi har pådratt oss gjennom tiår er uakseptabelt, alle tar selvkritikk på det.

Har dere utnyttet lånemulighetene fra staten godt nok?

— Tiltakspakken fra Regjeringen som ga Bergen en andel på 167 millioner ble brukt på andre kommunale tiltak, men jeg mener vi har utnyttet de muligheten vi har hatt i lånetilbud fra staten godt nok.

Dette fordi vi alle rede før regjeringens tiltakspakke hadde vedtatt å bruke 415 mill til oppussing av skolene i Bergen. Bergen kommunes bruk av tiltakspakken er godkjent av Fylkesmannen.

- Underlig

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) er overrasket over Fylkesmannens avgjørelse om å åpne tilsynssak

— Jeg synes det er noe underlig sett i lys av dagens oppslag med Kjellbjørg Lunde, er Hoves umiddelbare kommentar.

Han er imidlertid ikke bekymret over utfallet av en slik sak.

— Vi imøtegår dette som en vanlig tilsynssak og følger opp på ordinær måte. Vi er godt forberedt til et møte med Fylkesmannen, sier Hove.

— Det er positiv at Fylkesmannen nååpner tilsyn og at kommunen skal møte Fylkesmannen for å gjøre rede forframdriften av vedlikehold av skolene. FUG synes det er svært beklagelig atkommunepolitikere ikke har prioritert vedlikehold. Det er helt uakseptabelt atså mange barn har mangelfulle fasiliteter på skolene, og det er og blirskolebyrådens ansvar, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Hvordan står det til på din skole?

Fryser du i klasserommet, er dusjene eller toalettene i stykker?

Send bilder til 2211 eller skoleforfall@bt.no!