— Vi har funnet grunn til å undersøke saken nærmere for å se om det har skjedd noe i strid med helselovgivningen, sier underdirektør Rune Tjøsvoll hos Fylkeslegen i Hordaland.

I dagens BT omtales hvordan Klinikk Bergen fettsugde to 18-åringer ifjor høst. Rådet for legeetikk har slått fast at legen har opptrådt kritikkverdig.

Kan miste autorisasjon

Tjøsvoll i Helsetilsynet varsler at de vil både undersøke om legen har gjort noe galt, og hvilket ansvar klinikken har.

— Vi vil se på om de har gode nok rutiner og om legen har gått over streken og opptrådt uforsvarlig i forhold til helsepersonellovgivningen, sier Tjøsvoll.

Tilsynet kommer til å be om alle dokumenter i saken, og vil ha journalene utlevert.

BT har sett kopi av journalene til begge jentene. For en av dem finnes ikke et eneste journalnotat etter den første konsultasjonen.

Dersom Helsetilsynet i Hordaland finner at legen har opptrådt uforsvarlig i henhold til lovgivningen, kan han i verste fall miste autorisasjonen. En mildere form for reaksjonsform som også er aktuell er advarsel.

— Kjempenyhet

Faren til den ene av jentene, som klaget saken inn til Fylkeslegen, er svært glad for å høre om at det nå blir foretatt tilsyn.

— Det er en kjempenyhet! Jeg håper nå at legen får inn med teskje at han har gjort noe galt. Og jeg håper at andre jenter og foreldre skal slippe å oppleve det vi har gjort, sier han.

Medisinsk direktør Eystein Hauge i Teres Medical Group, som eier Klinikk Bergen, har denne reaksjonen:

— Vi ønsker ikke å skjule noe, ei heller i saker som er vanskelige for oss. Det betyr at vi vil imøtekomme de forespørslene som måtte komme fra Helsetilsynet, sier Hauge.