Bergen kommune lanserer i dag «Kvalitetsportalen for bergensskolene» på nett. Der vil foreldre kunne gå inn og finne resultater og nøkkeltallene for sin skole samlet på ett sted. Der kan de også se resultatene fra alle andre skoler i kommunen, og sammenligne dem.

Milepæl i arbeid

Skolebyråd Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er godt fornøyd med å kunne tilby innbyggerne tjenesten. Hun sier byrådet ønsker at skolenes resultater skal være lett tilgjengelige.

— Grunnen til det er at vi ønsker å få en mer kvalifisert debatt om det som skjer i bergensskolen, og vi mener flest mulig skal delta i den debatten. I dag blir det fort en debatt om resultatene til skolene i de nasjonale prøvene. Med denne portalen får vi en enda mer omfattende rapportering over det som foregår på den enkelte skolen.

Skolebyråden påpeker at byrådet sa fra da de tiltrådte at resultatene fra evalueringen av undervisningen i bergensskolen skal være offentlig. Stolt-Nielsen sier de trenger mer kunnskap om skolen, for å få mer kunnskap i skolen.

Ikke bare tall

En sammenligning vil ikke lenger bare skje på bakgrunn av tall og resultater, mener hun.

— Nå får vi en diskusjon om læringsmiljø, og får frem hva foreldrene synes, i tillegg til de nasjonale prøvene.

Det er omfattende rapporter som legges frem for alle de 89 grunnskolene i Bergen. Her vil man finne informasjon over hvor mange elever det er pr. skole, hvor mange lærere, den gjennomsnittlige gruppestørrelsen og antall elever pr. datamaskin, for å nevne noe. I tillegg legges elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsene og resultater på nasjonale prøver frem.

— Denne samlede fremstillingen vil være nyttig for alle som er interesserte i bergensskolen.

— Kan ikke dette skape usunn konkurranse mellom skolene?

— Det tror jeg ikke. Vi presenterer ikke bare tall, men også fortellingene som ligger bak for den enkelte skole. Det er ikke et konkurransevridende element, men et redskap for dem som er interesserte i tilstanden til skolene.

Frykter økt klasseskille

Leder Christopher Beckham i det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er positiv til at foreldre kan få innsyn i skolen barna går på. Men han er kritisk til at en skal kunne sammenligne skolene.

Beckham mener en slik sammenligning kan føre til klasseskille mellom skolene.

— Jeg er redd ressurssterke foreldre som har barn på skoler med dårlige resultater vil flytte barna til skoler med de beste resultatene, og at du vil få A- og B-skoler. Det som er unikt i Norge er at barn med ulik bakgrunn går i samme skole, sier Beckham, som også sitter i Fylkestinget i Hordaland for Arbeiderpartiet.

Stolt-Nilsen deler ikke Beckhams frykt.

— Jeg mener det er et grunnleggende demokratisk gode at folk vet mest mulig, og jeg ser ingen grunn til at det skulle føre til at foreldre velger vekk skoler, sier hun.

Byråden påpeker at foreldrene allerede kan sammenligne resultatene på de nasjonale prøvene, og at det som nå blir lagt ut vil føre til en langt bredere sammenligning der ting som mobbing og sosialt miljø også er med.