Navnet på den nye skolen blir Sonans videregående.

Utdannings— og forskningsdepartementet har gitt godkjenning for inntil 340 heltidsplasser. Fra august kan 90 elever begynne, på grunnkurs allmennfag og allmennfaglig påbygging for yrkesfag.

Skolen planlegger å utvide etter hvert. Sonans videregående skole er den første videregående i fylket som er godkjent ut fra det store elevtallet i årene fremover og behovet for nye skoleplasser. De andre friskolene i fylket er godkjent ut fra alternativ pedagogikk og livssyn.

— Vi har de samme læreplanene og eksamener som offentlige skoler, men vi mener vi skiller oss ut på flere måter. Vi skal bruke nettet mye i undervisningen, vi har våre egne måter å organisere undervisning og veiledning på, og vi holder åpent både på kveldstid og i helger slik at elevene kan gjøre lekser og få hjelp av pedagogisk personale, sier rektor Per Otto Romøren.

Skolen har ingen søknadsfrist, men tar opp elever fortløpende.