Torsdag gjester forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen (Ap) Haakonsvern.

Med seg fra Oslo har statsråden lovnader om investeringer på 300 millioner kroner på marinebasen, som blant annet huser Marinejegerkommandoen (MJK).

MJK har lenge ønsket seg nye og bedre lokaliteter, etter å ha holdt hus i midlertidige lokaler lenge.

I den gjeldende langtidsmeldingen for Forsvaret, signert i statsråd i mars 2008, ligger det inne flere investeringer som ennå ikke er blitt gjennomført.

Flere nye bygg

Nå har regjeringen gitt klarsignal til bygging av nye kontorer, undervisnings— og treningslokaler, lagre samt garasjebygg for kjøretøy og båter.

MJK får 6.500 nye kvadratmeter å boltre seg på. Byggingen starter neste år.

Tidligere i år blåste det opp til full storm da forsvarssjef Harald Sunde foreslo å legge ned Marinejegerkommandoen i sin nåværende form, og opprette et nytt antiterrormiljø med hovedkvarter og ledelse på Østlandet.

Forsvarssjefen baserte sin anbefaling på konklusjonene i den regjeringsbestilte SOF-studien, som hadde som mandat å se på fremtidig organisering av norske spesialstyrker.

Ikke beroliget

Senere snudde forsvarssjefen, og bestemte seg for at han vil beholde MJK og Forsvarets Spesialkommando (FSK) som to selvstendige enheter.

Det er fortsatt knyttet stor spenning internt i MJK på hva som blir det endelige utfallet. Etter det bt.no får opplyst, bidro ikke forsvarssjefens tilsynelatende helomvending til å berolige spesialstyrkemiljøet i Bergen.

— Det er mye som tyder på at MJK fortsatt skal ut av Sjøforsvaret og bli en del av en ny organisasjon. Da vil Sjøforsvaret miste en ressurs, sier kommandørkaptein Bjørn Terjesen ved Sjøkrigsskolen.

Regjeringens endelige konklusjon i saken er ventet i løpet av våren. Forsvarsministeren har i forkant av sitt besøk varslet at hun ikke vil snakke om SOF-studien.

— Bør svare

Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) mener statsråden bør revurdere akkurat den beslutningen.

— Selv om regjeringen ikke har konkludert ennå, bør forsvarsministeren kunne si hva hun mener når hun får et direkte spørsmål, sier Ellingsen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Ellingsen forventer at regjeringen til slutt lander på at det ikke blir flytting til Rena.

— Det kan godt være samtrening med FSK på Rena, men det må ikke være den minste tvil om at marinejegerne skal være lokalisert i Bergen. Særegenhetene til MJK må videreføres og ivaretas, sier Frp-representanten.