— Byrådet er opptatt av å finne løsninger som skal bedre fremkommeligheten for de næringsdrivende i sentrum, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ifølge en pressemelding fra Bergen kommune har Byrådet oppnevnt en hurtigarbeidende prosjektgruppe. Denne skal vurdere muligheten for å gi nyttetransport tilgang til å bruke kollektivfeltene i sentrum.

Prosjektgruppen skal bestå av representanter fra Politiet, Statens vegvesen, Bergen kommune, Bergen Næringsråd, NHO, Norsk Transportarbeiderforbund og Transportbedriftenes Landsforening Hordaland. Byrådet har satt frist for gruppens arbeid til 26. august 2003, kommer det frem av pressemeldingen.