— Bedre og bedre, sier prosjekt Steinar Eide i Statens vegvesen når vi spør hvordan fremdriften for Nyborgkrysset i Åsane går.

— Vi regner med å åpne Nyborgbroen i løpet av oktober. Da kan trafikken fra Åsane senter til Gullgruven og Nyborg gå der. Det vil hjelpe mye på forholdene i rundkjøringen, sier Eide.

- Hva gjenstår nå?

— Det skal legges en asfaltmembran på broen for å lime dekket til betongen. For å få gjort det er vi avhengig av fint vær. I tillegg skal veien asfalteres og lysmaster settes opp.

- Hvordan går fremdriften av krysset ellers?

— Toplanskrysset på Nyborg skal bli ferdig i løpet våren som planlagt.

Har du meninger om toplanskrysset på Nyborg?

BROVEIEN: Nå er denne veien kommet opp i rett høyde. Asfaltering og lysstolper gjenstår. Bildet er tatt for en måned siden.
BJØRN ERIK LARSEN