Årsaken til at parkeringsselskapet tar i bruk hele kapasiteten i Klostergarasjen er nemlig at halve Bygarasjen blir stengt. Antall plasser i Bergens største parkeringshus reduseres fra 2200 til 1100 i perioden fra søndag 22. juni til søndag 8. august. Klostergarasjen får utnytte hele kapasiteten frem til 12. august for å gi ekstra plass under Tall Ships Race.

Bybanen igjen

Ikke overraskende er det bybanebyggingen som igjen skaper utfordringer for både parkerte og kjørende bilister i Bergen. I forbindelse med gravearbeid må to av tre utkjøringsmuligheter stenges.

Dermed blir det rett og slett ikke kapasitet til å slippe alle bilene inn og ut av Bygarasjen.

– Ved Lysfesten kjørte det ut 355 biler mellom klokken 17. og 18, dette er maksimal kapasitet i sør ved perfekte trafikkforhold, da er ByGarasjen prioritert gjennom trafikklysene, skriver driftssjef Terje Kvamme i en redegjørelse til Byrådet.

Ingen nye månedskort

Parkeringsselskapet vil redusere mulighetene for arbeidsparkering i graveperioden, både av hensyn til korttidsparkering og handel i Bergen Storsenter, og for å dempe trykket i rushtiden.

– Vi unngår å selge månedskort en periode. De som har månedskort bruker ofte Bygarasjen til arbeidsparkering. De står der hele dagen, og alle skal gjerne ut samtidig, sier Kvamme til bt.no.

Parkeringsselskapet ber også om at trafikken fra Bygarasjen får prioritet i lyskrysset ved utkjørselen, og det vil være ekstra vakter på plass i rushtiden for å opprettholde sikkerheten i parkeringshuset.

Høyt sommertrykk

Driftssjefen regner ikke med at sommer og fellesferie vil lette parkeringstrykket noe særlig.

– Trafikken avtar gjerne litt om sommeren, men når noen faller fra kommer andre til. Det er ikke så markert nedgang i trafikken om sommeren at det løser noen problemer, sier Kvamme.

I Klostergarasjen blir det ikke gjennomført noen ekstratiltak i forbindelse med åpningen.

– Vi venter at trafikken internt i anlegget regulerer seg selv. Hva som skjer på gategrunn er det vanskelig å spekulere om, sier Kvamme.

Midlertidig i Klostergarasjen

Komité for miljø og byutvikling har ikke vurdert å la Klostergarasjen fortsette med full kapasitet hvis det viser seg at de 316 ekstra plassene ikke øker trafikkbelastningen i krysset så mye som man tidligere har fryktet.

– Byrådet har besluttet å gå tilbake til normal kapasitet når gravearbeidene er ferdige 12. august, sier administrasjonssjef Svein Klæboe ved Byrådslederens avdeling.

Da arbeidet med Klostergarasjen pågikk ble størrelsen utvidet fra 640 til 956 parkeringsplasser. Dette skjedde på betingelse av at veisystemet på Nøstet blir endret i tråd med reguleringsplanen, blant annet med stengning av Jonsvollsgaten.

Kommentarer til parkeringssituasjonen i byen? Si din mening her.

Silje Katrine Robinson
INGEN UTVEI: «Hovedutgangen» stenges, og utkjørselen i syd blir eneste utvei fra Bygarasjen.
Rune Sævig