Én løsning kan bli å sende leger på spesialkurs om trafikk.

— Vi er opptatt av at legene bør få kompetanse, slik at de kan vurdere ut ifra trafikksikkerhet. En mulig løsning er at enkelte leger tar et egnet kurs, og eventuelt får autorisasjon, sier seksjonsleder Sonja Sporstøl i Statens vegvesen.

Hun sier gjennomgangen så vidt er i gang, og at ingen konklusjoner er trukket. Reglene vil også omfatte helsekravene for sjåfører over 70.

— Hensikten er at rollene skal bli tydeligere og at regelverket skal bli enklere både for det offentlige og publikum. Legene bør ta ansvar for det medisinske, og veivesenet for det praktiske, sier Sporstøl.

Personer som tar førerkort for personbil første gang må i dag fylle ut egenmelding til Statens vegvesen. Dersom man f.eks. er avhengig av medisiner, som ved diabetes, blir man henvist til fylkeslegen.

Direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset, er ikke fornøyd med dagens ordning. Han vil ha egne trafikkleger.

— Dersom noen leger blir autorisert til å gi helseattester til sjåfører, vil det være å kvalitetssikre norske bilister, sier Ellevset.