— Min oppgave er først og fremst å legge til rette de fysiske arealene for området rundt Store Lungegårdsvann. Men vårt mål er at dette skal være et attraktivt byområde, hvor tilgangen til sjøen er ett av elementene, sier Iversen, som selv er i ferd med å legge ut på båttur i Sogn med familiens gamle sjark når BT ringer.

Hun ber om at alle innspill som gjelder Store Lungegårdsvann kommer inn så raskt som mulig til Plan- og miljøetaten, fordi planene for området legges nå.

— I utgangspunktet er kommunen en tilrettelegger. Men jeg utelukker ikke at vi kommer til å se positivt på et offentlig/privat samarbeid med båtforeningene, eller vi ser på hvilke andre parter som kan bringes inn i bildet, for eksempel Havnevesenet, sier Iversen.

Hun heller kaldt vann i blodet på båtfolket når det gjelder Gamle Nygårdsbro som hun sier det knytter seg verneinteressert til. Dermed kan det bli vanskelig å få gjort noe med seilingshøyden.

Arealdelplanen for området rundt Store Lungegårdsvann skal behandles tidlig på høstparten, ifølge Iversen.

Arkitektkontoret 3RW arkitekter har vunnet en konkurranse om utformingen av området. Men ifølge Iversen er dette ikke nødvendigvis en mal for hvordan området blir seende ut til slutt.