Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) åpner for reklamefinansierte hjelmer som en mulig løsning for foreldre som ikke har råd til å utstyre barna med forskriftsmessige hjelmer.

— Vi har ingen mulighet til å finansiere innkjøp av hjelmer over barnehagebudsjettet, og har fått innspill på at dette er en økonomisk byrde vi ikke kan velte over på foreldrene alene. Derfor tenker vi oss et samarbeid med næringslivet, sier Rygg.

Løsningen går ut på at utvalgte bedrifter sponser hjelmer mot å få reklameplass på dem.

— Det er et paradoks at forskriftsiveren til en rød-grønn regjering fører til at det blir innført reklame i barnehagene. Men vi ser ingen annen mulighet for å få finansiert dette, sier Rygg.

Han tror hjelmprosjektet kan være interessant både for bedrifter som henvender seg til foreldrene, slik som kaffehuset Friele, og for dem som ønsker oppmerksomhet blant barn, som leketøyprodusenter eller Disney Channel.