Gruppeleder for SV i Oslo bystyre, Ivar Johansen, står i den travle handlegaten Grensen. Han ser oppgitt ut. Ved siden av ham står en monter for reklameplakater på tvers og sperrer nesten halve fortauet.

Retten til å selge reklameplassen i monteren er en del av betalingen selskapet Clear Channel har fått for å finansiere bysykkelordningen i hovedstaden. En monter på tvers er verdt fem på langs, sier Clear Channel.

Når Johansen ser resultatet angrer han på at han og SV var med på å vedta reklamefinansieringen for tre år siden.

— Det er nok blitt en del annerledes enn det vi så for oss den gangen, sier Johansen.

Kommer til Bergen

Bergen kommune, sammen med Statens vegvesen og Hordaland fylke, satser på å kopiere Oslo for å få bygget leskur på bussholdeplassene, offentlige toaletter i sentrum, stasjoner og sykler til bysykkelordningen.

Fristen for å gi bud er 20. oktober.

Kampen står mellom de samme firmaene som har delt Oslo-markedet mellom seg, JC Decaux og Clear Channel.

I bytte får de inntekter fra å selge reklameplass i montrene de får lov å sette opp.

Inntil 31

I en planrapport om «Reklamefinansiering av byromsmøbler og veiutstyr i Bergen kommune» datert 20. mai i år, åpnes det for at også Bergen kan få de omstridte frittstående montrene i sentrum: «Det har også vært diskutert at dersom en ikke får nok reklameflater på leskur, terminalanlegg og toaletter, må en vurdere om en skal sette opp frittstående reklamemontrer»

Ifølge planrapporten er det eventuelt snakk om store montrer også i Bergen: «Reklameflatene vil være frittstående elementer, og ikke nødvendigvis knyttet til anlegg som er drevet av reklamefinansiering. De er forholdsvis store med en plakatstørrelse på 120 centimeter bredde og 180 centimeter høyde»... «Det er vurdert 31 plasseringer av frittstående informasjons- og reklamemontrer i dette arbeidet. Kriteriene for plassering har vært diskutert med planavdeling, grønn avdeling og byantikvar. Den konkrete plasseringen av montrene er imidlertid ikke diskutert i denne fasen av prosjektet.»

«Veldig ruvende»

Oslo skal ha 60 frittstående montrer, 20 av disse er allerede plassert, skriver Aftenposten.

Plan- og bygningsetaten føler seg presset til å tillate at monteren settes opp.

— De er veldig ruvende og vanskelige å plassere i bybildet i forhold til kravene til både estetikk og tilgjengelighet. Vi føler at vi må gå på akkord med de standardene vi ønsker å ha og som ellers gjelder, sier avdelingsleder Per-Arne Horne i plan- og bygningsetaten i Oslo til Aftenposten.

Lært av Oslo-tabbe

Byråd for miljø- og utvikling, Lisbeth Iversen, sier Bergen har lært av Oslos tabber.

Hun lover at plasseringen av samtlige leskur, toaletter, bysykkelstasjoner og frittstående reklamemontrer skal byggesaksbehandles slik at alle kan få si sin mening om forslagene.

— Dette har vi vært veldig opptatt av, sier Iversen.

Hun håper at arbeidet vil gå raskt og at i hvert fall toalettene og bysykkelstasjonene er på plass til våren.