Miljøverndepartementet slår prinsippet fast i et brev til Fylkesmannen i Hordaland, etter at både Fjell kommune og Fylkesmannen har vært usikre på hvor langt de kan gå for å kontrollere nyoppførte naust.

  • Hvis kommunen mistenker at et naust er blitt innredet som fritidsbolig, kan det kreve å få komme inn og sjekke.
  • Hvis huseieren nekter, kan kommunen i ytterste konsekvens be politiet bryte seg inn for at tilsynet skal kunne gjennomføres.Kan stenge eierne ute

Henvendelsen til departementet ble sendt etter at Fylkesmannen hadde vært på befaring på Bjorøy.

Der har en naustrekke skapt irritasjon blant naboer og tilsynsmyndigheter. Eierne har bedt om bruksendring fra naust til fritidsbolig, men har fått nei på grunn av beliggenheten i strandsonen.

Hvis kommunen skal sjekke om naustene er innredet i strid med plangrunnlaget, har de til nå støtt på problemer.

— Så fort ferdigstillelsesattest er gitt, har kommunene ikke hatt så god mulighet til å komme inn og se om bruken stemmer med hva eierne har søkt om, sier rådgiver Øistein Aasland i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Hvis kommunen finner ut at et naust er ulovlig innredet, kan de kreve at eierne ikke lenger får bruke naustet til alle søknader er godkjent, skriver Miljøverndepartementet.

Kommunen må fortsatt ha skjellig grunn til mistanke før de kan ta seg inn i privatfolks bygninger. Aasland viser til eksempelet på Bjorøy, der de under befaringen fant flisrester på bakken som indikerte at naustene var bygget om til noe mer enn en båtoppbevaringsplass.

— Det er helheten som teller når det skal vurderes om bruken er ulovlig. Departementet har ikke laget en konkret oppramsing av kriterier. Men hvis det er innlagt vann, do, kjøkken, stue og soverom, bærer naustet preg av varig bruksendring, sier Aasland.

Skjerper loven

— Vi er veldig interessert i å ta i bruk denne bestemmelsen, sier juridisk rådgiver Asbjørn Braanaas i Fjell.

Han understreker at hvis de skal gjennomføre tilsyn, vil de først gå i dialog med dem det gjelder.

Avklaringen fra departementet kommer omtrent samtidig med at bestemmelsene om bygging i strandsonen innskjerpes. Fjell og andre verstingkommuner risikerer å få inndratt retten til å gi dispensasjoner for bygging, hvis ikke 100-metersregelen følges strengere.

Bør kommunen ha lov til å ta seg inn i private bygninger? Si din mening!

Ørjan Deisz (arkiv)