— Kommunen er veldig god til å drive barnehager, skoler og sykehjem. Men jeg tror ikke kommunen i dagens situasjon er like god til å drive Torget AS, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Nei til nødhjelp

Torsdag satte Forretningsutvalget i praksis kroken på døren for Torget AS. Da vendte politikerne tommelen ned for at byrådet skulle bruke en hasteparagraf for å sikre Torget AS økonomisk nødhjelp på 400.000 kroner.

— Vi vil bruke denne anledningen til å tenke oss om og gjøre en mer grundig vurdering av situasjonen. Ingen av oss tror det nytter å løse Torgets grunnleggende problemer ved stadig å spytte i mer penger, sier Mæland.

Både blant bystyrets fremste politikere og i byrådet er man forberedt på at Torget AS begjærer oppbud.

— Torget AS har sagt at de ikke har noen annen løsning på å skaffe penger, sier Mæland.

Men i går ville styreleder Dagfinn Øvrebotten ikke foregripe begivenhetenes gang.

— Vi skal ha et styremøte enten mandag eller tirsdag for å ta stilling til situasjonen. Før det møtet vil jeg ikke si noe om hva vi kommer til å gjøre, sier han.

- På tide å tenke nytt

Fredag hadde Monica Mæland et møte med de private interessentene, som sier seg villige til å skyte inn 100 millioner kroner til en ny mathall. Men interessentene stiller klare krav.

— Det er helt nødvendig for oss å ha en hånd på rattet. Hele Torget må dra i samme retning. Mathallen kan ikke driftes for seg ved siden av den eksisterende torgdriften. Innedriften og utedriften på ha en felles driftsorganisasjon, uttalte Tor Instanes i G.C. Rieber AS til BT i september.

Kommunen er i forhandlinger med disse interessentene. Mæland går svært langt i å love dem mer styring.

— Jeg kan ikke gå inn og kommentere de vilkårene interessentene har satt fordi jeg ikke kjenner dem i detalj, men det er kanskje på tide å tenke nytt rundt driften av Torget, sier hun.

Positive torghandlere

Torghandlerne er også innstilt på å slippe private til i større grad enn det som har vært tilfelle til nå. De har ikke noe imot at det opprettes et driftsselskap for hele Torget der private sitter med styringen.

— Men kommunen må ha en glassklar avtale med driftsselskapet. De private torghandlerne må være med i en driftsform der vi kan ha påvirkningskraft i det daglige, sier formann i Bergen Torghandlerforening, Arnfinn Djukastein.

Bergens Tidende